top of page
Reizen in Zweden

“Chase the vision, not the money, the money will end up following you.”
-Tony Hsieh, CEO of Zappos-

Bedrijfsstrategie, klinkt nogal mysterieus, vaag en mogelijk ook niet het eerste waar je aan denkt in een bedrijf. Nochtans is dit vaak het begin van alles. Ieder bedrijf zou moeten beschikken over een duidelijk bedrijfsstrategie die bestaat uit een visie, missie en strategie (objectieven). Zij vormen namelijk de richting dat een bedrijf zal inslaan voor een langere periode om succesvol te zijn.

Voor een bedrijf kan groeien zijn er enkele belangrijke bouwstenen nodig. 
In volgende piramide vinden wij de bouwstenen terug. Van een “visie” tot uiteindelijke de tools die nodig zijn voor de objectieven te bereiken (van laag naar hoog level van detail).

m_merged.png

Als we praten over bedrijfsstrategie dan komen al snel de volgende 3 termen om de hoek kijken:

“Visie, missie en strategie (incl. objectieven)”.

 

De drie onderdelen zullen zorgen voor een duidelijke weg dat een bedrijf zal inslaan voor een bepaalde periode. Zo zal er een visie en missie gecreëerd worden met hieraan een strategie gekoppeld voor korte, middellange en lange termijn.

 

Alvorens we kunnen beginnen aan zo een proces is het natuurlijk belangrijk om de begrippen goed te begrijpen.

Bij ieder begrip zal ik ook steeds enkele voorbeelden geven van bekende bedrijven.

 

Visie 

Een visie beantwoordt de vraag: “waar zien wij onszelf in de wereld van morgen?”

Het zal de organisatie richting geven, inspireren en zal het bedrijf de kans geven om zich te onderscheiden tov andere bedrijven. De visie is voor een langere periode en zowel intern als extern gericht.

 

Missie 

De missie is een weergave van de identiteit (bestaansreden) van het bedrijf. Met andere woorden wat wil de organisatie betekenen voor haar belanghebbenden (aandeelhouders, klanten, medewerkers, …)

Vaak geeft de missie ook het antwoord op de vraag: “Wat doet het bedrijf?”.

 

Vaak wordt de missie vastgelegd in een mission statement. Dit geeft kernachtig, meestal in één of enkele zinnen, de missie weer.

 

De termen “missie” en “visie” worden regelmatig verward. Het verschil kun je onthouden aan de volgende zin: Een missie is waar we voor staan, een visie is waarvoor we gaan.

 

Strategie (waarden) en Objectieven (doelen) 

De strategie geeft aan “hoe” de organisatie haar objectieven gaat bereiken. Op welke manier maakt de organisatie de visie werkelijkheid? De strategie is gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie op langere termijn.

 

De strategie wordt vertaald naar objectieven: concrete doelstellingen die volgens het SMART principe zijn geformuleerd:

SMART ppt picture.png

Om de begrippen nog duidelijker te maken, kijken we even naar enkele voorbeelden van toonaangevende bedrijven of organisaties.

Voorbeelden Visie & Missie.png
bottom of page